Aimsigh é!

Túsfhuaimeanna

Túsfhuaimeanna

Comhfhiontar idir an tÁisaonad agus CCEA, arna chur le chéile ag Meitheal Luathléitheoireachta an Áisaonaid.

Tacar de 24 leabhrán (A, Á, B, C, D, E, É, F, G, H, I, Í, L, M, N, O, Ó, P, R, S, T, U, Ú) a chuireann focail dar tús litir theidil an leabhráin i láthair na bpáistí. Is féidir na fuaimeanna seo a chleachtadh ó bhéal i gcomhpháirt leis na páistí.

Is féidir an acmhainn seo a úsáid mar réamhobair sula dtabharfaí faoin Chlár Luathléitheoireachta, CLEITE.

Íoslódáil na leabhair uilig anseo.

£0.00

Conas ceannach

Cuidiú uait?

An bhfuil ceist agat faoi áis? Cuir scairt orainn ag an uimhir thíos.

 

Nó ar mhaith leat ordú a chur isteach ar ríomhphost? Déan teagmháil linn ag an seoladh thíos.