Aimsigh é!

Polasaí Fianán

Nuashonraíodh an Polasaí Fianán seo an uair dheireanach an 2ú Samhain 2021.

1. Intreoir

Úsáideann an suíomh gréasáin s’againn, https://www.aisaonad.org (as seo amach: “an suíomh") fianáin agus teicneolaíochtaí gaolmhara eile (ar mhaithe le héascaíocht, tabharfaidh muid ‘fianáin’ ar na teicneolaíochtaí seo uilig as seo amach). Déanann roinnt tríú páirtithe, a bhfuil a gcuid seirbhísí fostaithe againn, roinnt fianán a fheidhmiú fosta.  Seo thíos sonraí ar úsáid na bhfianán ar an suíomh gréasáin s’againn.

2. Cad is fianáin ann?

Is comhad beag simplí é fianán a sheoltar chuig an ghléas s’agat in éineacht le leathanaigh an tsuímh gréasáin seo. Stórálann do bhrabhsálaí é ar thiomántán crua an ríomhaire nó an ghléis atá in úsáid agat. D’fhéadfadh sé go gcuirfí an fhaisnéis atá stóráilte ann ar ais chuig na freastalaithe s’againne nó chuig freastalaithe na dtríú páirtithe ábhartha sa chás go dtiocfá ar ais chuig an suíomh seo an dara hiarraidh.

3. Cad is scripteanna ann?

Is ionann script agus píosa de chód ríomhchláir a úsáidtear le go bhfeidhmeoidh an suíomh seo i gceart agus le hidirghníomhú a éascú. Déantar an cód a rith ar an fhreastalaí againne nó ar an ghléas s’agat.

4. Cad is speicéir gréasáin ann?

Is é is speicéir gréasáin ann (nó clib picteilín, mar a thugtar air fosta) ná píosa beag téacs nó íomhá dhofheicthe ar shuíomh gréasáin a úsáidtear le monatóireacht a dhéanamh ar an trácht ar an suíomh sin. Lena dhéanamh seo, úsáitear speicéirí gréasáin le sonraí éagsúla a bhaineann leat a stóráil.

5. Fianáin

5.1 Fianáin theicniúla nó feidhmiúla

Cinntíonn roinnt fianán go n-oibríonn codanna áirithe den suíomh gréasáin mar is ceart agus go mbíonn do chuid sainroghanna úsáideora go fóill ar eolas ag an bhrabhsalaí má thagann tú ar ais chuig an suíomh an dara huair. Trí fhianáin fheidhmiúla a chur i bhfeidhm, éascaítear duit cuairt agus athchuairt a thabhairt ar an suíomh gréasáin s’againn. Ar an bhealach seo, ní gá duit an fhaisnéis chéanna a chur isteach arís agus arís eile nuair a thugann tú cuairt ar an suíomh agus, mar shampla, fanann na hearraí uilig sa chairt siopadóireachta s’agat go dtí go gcinntíonn tú d’ordú. D’fhéadfadh sé go seolfadh muid na fianáin seo gan cead a iarraidh ort.

5.2 Fianáin staitisticí

Úsáidimid fianáin staitisticí chun taithí ár gcuid úsáideoirí ar an suíomh a bharrfheabhsú. Leis na fianáin staitisticí seo, faighimid léargais ar an úsáid a bhaintear as an suíomh gréasáin. Iarraimid cead ort na fianáin seo a sheoladh chugat.

5.3 Fianáin Mhargaíochta/Rianaithe

Is ionann fianáin mhargaíochta/rianaithe agus fianáin nó aon chineál eile de stóráil áitiúil a úsáidtear le próifílí úsáideora a chruthú le fógraíocht a thaispeáint nó leis an úsáideoir a rianú ar an láithreán gréasáin seo nó ar roinnt láithreán gréasáin, chun críche margaíochta.

5.4 Cnaipí meán sóisialta

Tá cnaipí curtha isteach ar an suíomh againn a thabharfas a fhad leis na leathanaigh mean sóisialta atá againn. D’fhéadfadh sé, má úsáideann tú ceann de na cnaipí seo mar nasc chuig na meáin shóisialta, go ndéanfaí d’aistear brabhsála a rianú, go háirithe má tá cuntas agat féin leis an chomhlacht sin agus go ndéanfaí fógraíocht phearsantaithe a thaispeáint duit bunaithe ar an aistear sin.

Iarrtar ort ráiteas príobháideachta na líonraí sóisialta seo (ar féidir iad a bheith ag go rialta) a léamh le léargas a fháil ar an mhéid a dhéanann siad leis na sonraí (pearsanta) a phróiseálann siad, ag baint úsáide as na fianáin. Ón taobh s’againne de, déantar na sonraí a bhailítear a dhéanamh anaithnid, a oiread agus is féidir.

6. Fianáin a sheoltar chugat

WooCommerce

Functional

Usage

We use WooCommerce for webshop management. Read more

Sharing data

This data is not shared with third parties.

Functional

Name
Expiration
session
Function
Store items in shopping cart
Name
Expiration
persistent
Function
Name
Expiration
session
Function
Store performed actions on the website
Name
Expiration
session
Function
Store items in shopping cart
Name
Expiration
1 day
Function
Store items in shopping cart
Name
Expiration
session
Function
Store performed actions on the website
Name
Expiration
session
Function
Store performed actions on the website

Elementor

Statistics (anonymous)

Usage

We use Elementor for content creation. Read more

Sharing data

This data is not shared with third parties.

Statistics (anonymous)

Name
Expiration
persistent
Function
Store performed actions on the website

Google Analytics

Statistics

Usage

We use Google Analytics for website statistics. Read more

Sharing data

For more information, please read the Google Analytics Privacy Statement.

Statistics

Name
Expiration
2 years
Function
Store and count pageviews

Complianz

Functional

Usage

We use Complianz for cookie consent management. Read more

Sharing data

This data is not shared with third parties. For more information, please read the Complianz Privacy Statement.

Functional

Name
Expiration
365 days
Function
Store accepted cookie policy ID
Name
Expiration
365 days
Function
Store if a message has been dismissed
Name
Expiration
365 days
Function
Store cookie consent preferences
Name
Expiration
365 days
Function
Store cookie consent preferences
Name
Expiration
365 days
Function
Store cookie consent preferences
Name
Expiration
365 days
Function
Store cookie consent preferences
Name
Expiration
365 days
Function
Store cookie consent preferences
Name
Expiration
365 days
Function
Store cookie consent preferences
Name
Expiration
365 days
Function
Store if the cookie banner has been dismissed
Name
Expiration
365 days
Function
Store cookie consent preferences

WordPress

Functional

Usage

We use WordPress for website development. Read more

Sharing data

This data is not shared with third parties.

Functional

Name
Expiration
session
Function
Read if cookies can be placed

Purpose pending investigation

Name
Expiration
Function

Wordfence

Functional

Usage

We use Wordfence for website security. Read more

Sharing data

For more information, please read the Wordfence Privacy Statement.

Purpose pending investigation

Name
Expiration
Function

Functional

Name
Expiration
session
Function
Provide the identification of trusted web traffic

PHP

Functional

Usage

We use PHP for website development. Read more

Sharing data

This data is not shared with third parties.

Functional

Name
Expiration
Function
Provide functions across pages

GDPR Cookie Consent

Functional

Usage

We use GDPR Cookie Consent for cookie consent management. Read more

Sharing data

This data is not shared with third parties.

Functional

Name
Expiration
session
Function
Read if cookies can be placed
Name
Expiration
persistent
Function
Store if a message has been shown

Google reCAPTCHA

Marketing/Tracking

Usage

We use Google reCAPTCHA for spam prevention. Read more

Sharing data

For more information, please read the Google reCAPTCHA Privacy Statement.

Marketing/Tracking

Name
Expiration
session
Function
Read and filter requests from bots
Name
Expiration
session
Function
Read and filter requests from bots
Name
Expiration
persistent
Function
Read and filter requests from bots

Miscellaneous

Purpose pending investigation

Usage

Sharing data

Sharing of data is pending investigation

Purpose pending investigation

Name
formvibes/forms
Expiration
Function
Name
formvibes/dateRange
Expiration
Function
Name
jetDasboardData
Expiration
Function
Name
woocommerce_multicurrency_forced_currency
Expiration
Function
Name
topee_manifest_name
Expiration
Function
Name
topee_tabId
Expiration
Function
Name
topee_manifest_version
Expiration
Function
Name
topee_locale
Expiration
Function
Name
woocommerce_multicurrency_language
Expiration
Function
Name
topee_content_scripts
Expiration
Function
Name
_gid
Expiration
Function
Name
_gat_gtag_UA_101739136_1
Expiration
Function
Name
wp-autosave-1
Expiration
Function
Name
wp_lang
Expiration
Function
Name
e_kit-elements-defaults
Expiration
Function
Name
wpEmojiSettingsSupports
Expiration
Function
Name
_ga_WPY15ZS77G
Expiration
Function
Name
storeApiNonce
Expiration
Function
Name
sbjs_current
Expiration
Function
Name
sbjs_session
Expiration
Function
Name
sbjs_udata
Expiration
Function
Name
PHPSESSID
Expiration
Function
Name
sbjs_current_add
Expiration
Function
Name
sbjs_first
Expiration
Function
Name
sbjs_first_add
Expiration
Function
Name
sbjs_migrations
Expiration
Function
Name
burst_uid
Expiration
Function

7. Toiliú

Nuair a thugann tú cuairt ar an suíomh gréasáin s’againn den chéad uair, taispeánfaidh muid mír aníos duit ina mbeidh míniú ar fhianáin. Chomh luath agus a chliceálann tú ar “Sábháil roghanna", tugann tú cead dúinne úsáid a bhaint as na catagóirí fianán agus breiseán a roghnaigh tú sa phreabfhuinneog, mar atá curtha síos sa Pholasaí Fianán seo. Is féidir leat úsáid na bhfianán a dhíchumasú trí do bhrabhsálaí, ach bíodh a fhios agat go bhféadfadh sé nach bhfeidhmeodh an suíomh i gceart má dhéanann tú sin.

7.1 Bainistigh do shocruithe toilithe

Fianáin riachtanacha

Tá an stóráil nó rochtain theicniúil iomlán riachtanach agus dlisteanach lena ligean don úsáideoir nó don síntiúsóir an tseirbhís shainiúil seo, atá iarrtha go sonrach aige nó aici, a úsáid, nó le go ndéanfaí cumarsáid thar ghréasán leictreonach agus chun na críche sin amháin.

Fianáin Staitisticí

Ní bhaintear feidhm as an stóráil nó rochtain theicniúil ach amháin chun críche staitistiúla ar bhonn iomlán anaithnid. Gan subpoena, gan toiliú deonach ón Soláthraí Seirbhíse Idirlín s’agat, nó gan taifid bhreise ó thríú páirtí, ní féidir faisnéis a stóráiltear nó a aisghabhtar chun na críche sin amháin a úsáid chun tú a aithint.

Fianáin Mhargaíochta

Tá gá leis an stóráil nó rochtain theicniúil le próifílí úsáideora a chruthú d’fhonn ábhair fógraíochta a chur nó leis an úsáideoir a rianú ar shuíomh gréasáin nó thar roinnt suíomhanna gréasáin ar a leithéid chéanna de chúiseanna margaíochta.

8. Do chearta maidir le sonraí pearsanta

Tá na cearta seo a leanas agat maidir le do chuid sonraí pearsanta:

  • Tá sé de cheart agat fios a bheith agat cén fáth a bhfuil gá leis na sonraí pearsanta s’agat, an méid a dhéanfar leo, agus an fad a choinneofar iad.
  • Ceart rochtana: Tá sé de cheart agat rochtain a bheith agat ar na sonraí pearsanta sin a bhfuil eolas againn orthu.
  • An ceart chun ceartúcháin: tá sé de cheart agat cur leis na sonraí pearsanta s’agat, iad a cheartú, a scriosadh nó a bhlocáil aon uair is mian leat.
  • Má thugann tú cead dúinn do chuid sonraí a phróiseáil, tá sé de cheart agat an cead sin a tharraingt siar agus a iarraidh orainn na sonraí sin a scriosadh.
  • An ceart chun do shonraí pearsanta a aistriú: tá sé de cheart agat do chuid sonraí pearsanta go léir a iarraidh ar an rialaitheoir agus iad a aistriú ina n-iomláine chuig rialaitheoir eile.
  • Ceart easaontaithe: tá sé de cheart agat cur in éadan phróiseáil na sonraí s’agat. Cloífidh muid leis seo, ach amháin má bhíonn cúis mhaith agus cosaint ann leis na sonraí a phróiseáil.

Más mian leat aon cheann de na cearta seo a chur i bhfeidhm, déan teagmháil linn. Tá sonraí teagmhála thíos ag bun an Pholasaí Fianán seo. Má tá gearán agat faoin bhealach a bpléimid le do chuid sonraí, ba mhaith linn sin a chluinstin, ach tá sé de cheart agat fosta gearán a chur faoi bhráid an údaráis mhaoirseachta (Oifig an Choimisinéara Faisnéise).

9. Fianáin a chumasú/a dhíchumasú agus a scriosadh

Thig leat do bhrabhsálaí idirlín a úsáid chun fianáin a scriosadh de láimh nó go huathoibríoch. Is féidir leat a iarraidh fosta nach gcuirfí fianáin áirithe i bhfeidhm. Rogha eile ná socruithe do bhrabhsálaí idirlín a athrú ionas go bhfaighidh tú teachtaireacht gach uair a chuirtear fianán i bhfeidhm. Faoi choinne tuilleadh eolais ar na roghanna seo, léigh na treoracha sa rannán ‘Cuidiú’ de do bhrabhsálaí.Tabhair faoi deara go bhféadfadh sé nach n-oibreodh an suíomh seo i gceart má dhéantar achan fhianán a dhíchumasú. Má scriosann tú na fianáin i do bhrabhsálaí, cuirfear ar ais iad, i ndiaidh duit toiliú a thabhairt ar theacht ar ais chuig an suíomh seo arís duit.

10. Sonraí Teagmhála:

Má tá aon cheisteanna/rud le rá agat faoin Pholasaí Fianán agus faoin ráiteas seo, úsáid na sonraí teagmhála seo a leanas le teagmháil a dhéanamh linn:Coláiste

Ollscoile Naomh Muire, Béal Feirste
191 Bóthar na bhFál, Béal Feirste BT12 6FE
Suíomh Gréasáin: https://www.aisaonad.org
Ríomhphost: eolas@aisaonad.org
Uimhir ghutháin: 048 90 24 38 64R
inneadh an Polasaí Fianán seo a shioncronú le cookiedatabase.org ar an 7ú Deireadh Fómhair, 2021

Ár n-áiseanna

Déan teagmháil

Má tá cuidiú uait le hordú, nó le hordú nua, beidh áthas orainn cuidiú leat.