Aimsigh é!

Áiseanna Tacaíochta

Cuidiú uait? Cuidiú duit!

Seo na hábhair thacaíochta atá curtha ar fáil againn le dul leis na háiseanna a chruthaíonn muid.

Cleite – an Clár Luathléitheoireachta

Ábhair Thacaíochta

Tá áiseanna oiliúna ó mhúinteoirí ar fáil Aiseanna_oiliuna.

Tá taifid reatha ar fáil anseo.

Tá cluichí a théann leis an Chlár Luathléitheoireachta ar fáil anseo.

Céim ar Chéim

Ábhair Thacaíochta

• Leathanaigh Threoracha i nGaeilge don mhúinteoir, ina bhfuil moltaí ar an dóigh le ceacht phraiticiúil a bhunú ar an leabhar agus ar an dóigh leis na leabhair a úsáid i nGaeilge. Ar fáil le híoslódáil ag na naisc thíos:

Ceimeanna 1-5 Ceimeanna 6-10  Ceimeanna 11-15  Ceimeanna 16-20

• Leathanaigh Thacaíochta, pacáiste curtha le chéile ag múinteoirí. Tá siad céimnithe ó thaobh theagasc na Gaeilge de agus tá plean cuimsitheach mar chuid den phacáiste seo. Ar fáil le híoslódáil ag na naisc thíos:

Ceimeanna 1-5    Ceimeanna 6-10  Ceimeanna 11-15  Ceimeanna 16-20

• Leathanaigh Breise an Dalta. Ar fáil le híoslódáil ag na naisc thíos:

Céimeanna 1 – 5   Céimeanna 6 – 10  Céimeanna 11 – 15  Céimeanna 16 – 20

Leabhair Chaibidle, aois 8 – 11

Ioslódáil nótaí múinteora agus leabhair oibre anseo:

Rang 5 (aois 8 – 9)

Rang 6 (aois 9 – 10)

Rang 7 (aois 10 – 11)

Áiseanna tacaíochta don léitheoireacht

Tá réimse de thascanna ar fáil le híoslódáil anseo chun tacú leis an léitheoireacht in EC2 ó thuaidh (nó R3-6 ó dheas).

Cuideoidh siad chun scileanna na léitheoireachta a fhorbairt sna daltaí.

 

Cluichí Boird Teanga

Leibhéal 1

Íoslódail na nótaí múinteora anseo.
Íoslódail na cártaí agus rothlóirí anseo.

Leibhéal 2

Íoslódail na nótaí múinteora anseo.

Íoslódáil nodchártaí anseo.

Labhraígí Amach!

Tá an leathanach Measúnaithe Líofachta ar fáil ach cliceáil anseo.

Tá cuir-i-láthair de chuid PowerPoint le breis eolais faoin tsraith ar fáil ach cliceáil anseo.

Tá drámaí a roinn múinteoirí linn le híoslódáil anseo.

Túsfhuaimeanna

Fuaimeanna le cleachtadh ó bhéal don léitheoireacht i gcomhpháirt, le híoslódáil anseo.

Fónaic na Gaeilge

Cliceáil anseo lena íoslódáil.

Tá Eolas Fóineolaíoch ar fáil anseo.

Tá áiseanna fónaice ónár bhFoireann Forbartha ar fáil anseo.

Frámaí tacaíochta don scríbhneoireacht

Creatlach do chineálacha éagsúla scríbhneoireachta agus cur síos ar an dóigh lena húsáid.

Aimsigh frámaí ardchaighdeáin anseo.

Aimsigh frámaí meánchaighdeáin anseo

A-B-Tír

Sraith leabhar ar thúslitreacha na Gaeilge. Pléitear na consain thosaigh trí chleachtaí meaitseála agus scileanna peannaireachta. Rinneadh na leabhair seo san Áisaonad sa bhliain 2001. Íoslódáil anseo é.

Matamaitic Bhunscoile Collins

Íoslódáil Teanga na hUimhirtheachta anseo, nó bain úsáid as an ríomhfhoclóir.

Tá nótaí múinteora (i mBéarla) don chlár seo le híoslódáil anseo.

Cluichí Boird Matamaitice

Íoslódail na nótaí –>Dearg; BuíGlas; Gorm; Muirghorm.

Íoslódail na cártaí agus rothlóirí –>Dearg; Buí; Glas; Gorm; Muirghorm.

Frithbhulaíocht

Áiseanna litearthachta (scéalta) agus treorach le híoslódáil

Níos mó eolais anseo.

Ceol le Chéile

Éist le taifid de na hamhráin do na leabhair sa sráith seo.

Ár n-áiseanna

Déan teagmháil

Má tá cuidiú uait le hordú, nó le hordú nua, beidh áthas orainn cuidiú leat.