Aimsigh é!

Fáilte go dtí An tÁisaonad

Tá an tÁisaonad lonnaithe i gColáiste Ollscoile Naomh Muire i mBéal Feirste. Cruthaímid áiseanna teagaisc agus foghlama do Ghaelscoileanna na hÉireann, thuaidh agus theas.

Na háiseanna atá uait!

Ag obair i ndlúthpháirt le cleachtóirí agus le páirtithe leasmhara eile, cruthaíonn An tÁisaonad áiseanna foghlama agus teagaisc ardchaighdeáin atá saindírithe ar riachtanais daltaí Gaelscoile. Cuireann na háiseanna tarraingteacha nuálacha againn le heispéireas foghlama an dalta, le teagasc éifeachtach an mhúinteora agus le forbairt agus dul chun cinn earnáil na Gaelscolaíochta trí chéile, thuaidh agus theas.

Clár na bhFógraí

Áiseanna Barefoot

Iarradh ar an Áisaonad sraith áiseanna a bhaineann leis an Smaointeoireacht Ríomhaireachtúil a chur in oiriúint don Ghaelscolaíocht. Baineann na háiseanna le dream darb ainm

Bronnadh Scríobh Leabhar 2022

Bhí ócáid ghalánta againn i gColáiste Ollscoile Naomh Muire inniu, an 7ú Meitheamh, 2022, nuair a tugadh aitheantas d’iarrachtaí na ndaltaí uilig a chuir isteach

Suíomh Nua an Áisaonaid Beo!

Fáilte go dtí an suíomh úr s’againn! Níor fhógair muid é don saol mór go fóill nó tá míreanna anseo is ansiúd atá go fóill

Lean ar Twitter muid!