Aimsigh é!

Praghasliosta

Seo an praghasliosta reatha.

Is i £ Steirling amháin a bheas praghsanna an Áisaonaid ach glacfaidh muid le híocaíocht is comhionann leis an phraghas in Euro (beidh an praghas Euro seo le feiceáil go soiléir ar an sonrasc a chuirfidh muid amach chugaibh).

Tá an praghasliosta nua agus foirm ordaithe ar fáil trí chliceáil anseo.

Ós rud é go dtagann athrú ar ráta malartaithe an Euro ó am go chéile, déan cinnte de go gcinntíonn tú an praghas comhionann Euro ar lá an ordaithe féin.

Is gá seiceanna a dhéanamh amach do ‘St Mary’s University College’.

Ár n-áiseanna

Déan teagmháil

Má tá cuidiú uait le hordú, nó le hordú nua, beidh áthas orainn cuidiú leat.