Aimsigh é!

An Leabhar Mór Neamhfhicsin – A

An Leabhar Mór Neamhfhicsin – A

Is ionann an leabhar seo agus rogha fhíorspéisiúil de théacsanna maisithe neamhfhicsin lena roinnt le páistí sa seomra ranga. Tá cuid acu bunaithe ar théama na scoile le téacsanna neamhfhicsin a chur i láthair na bpáistí le hábhair a aithneoidh siad.

San áireamh sa Leabhar Mór seo tá:

  • Turas treoraithe a thugann páistí thart ar an scoil, cur síos ó pháistí eile ar an chéad lá ar scoil agus téacsanna spreagthacha neamhfhicsin eile a chuirfidh le scileanna aimsithe eolais na bpáistí.
  • Grianghraif agus maisiúcháin tharraingteacha a théann le gach téacs neamhfhicsin agus a éascaíonn léamh agus tuiscint.
  • Smaointe a chuideoidh leis an mhúinteoir an Leabhar Mór seo a úsáid sa seomra ranga.

£20.00

Conas ceannach

Cuidiú uait?

An bhfuil ceist agat faoi áis? Cuir scairt orainn ag an uimhir thíos.

 

Nó ar mhaith leat ordú a chur isteach ar ríomhphost? Déan teagmháil linn ag an seoladh thíos.