Aimsigh é!

Céim ar Chéim

Céim ar Chéim

Scéim leathan don léitheoireacht chomhpháirteach. Úsáidtear le grúpa é. Is trí réimse de chineálacha léitheoireachta agus leabhair dhaite tharraingteacha a spreagtar páistí i mbun léitheoireachta leis an scéim seo.

Cuimsíonn an scéim réimse de sheánraí agus cineálacha scríbhneoireachta, idir fhicsean agus neamhfhicsean.

Is scéim í seo atá dírithe ar Eochairchéim 1 (aois 6-8) agus féidearthachtaí ann lena húsáid sa Bhonnchéim (aois 4-6) agus in Eochairchéim 2 (aois 8-11).

 

Tá 20 céim ann ar fad agus 5 leabhar i ngach céim. Tá dath agus uimhir na céime ar chlúdach cúil gach leabhair.

Is féidir an scéim ina hiomláine (i.e. tacar de 100 leabhar) a ordú thíos ag bun an leathanaigh seo. An praghas atá luaite thíos, sin an praghas atá ar 100 leabhar (agus cuirfear lacáiste i bhfeidhm air ag an scipéad) ach más rud é go bhfuil ceann amháin nó níos mó de na teidil as cló, déanfaidh muid an praghas a choigeartú sula gcuirfear an sonrasc amach chugat.

Más rud é go bhfuil tú ar thóir teideal faoi leith, is féidir leabhair aonair a ordú ar an leathanach seo.

Tá réimse de chineálacha léitheoireachta i ngach céim: scéalta, dánta, treoracha, oidis, drámaí, leabhair neamhfhicsin

Tá téama a ritheann trí gach céim, m.sh.

Céim 7 – Ainmhithe agus peataí

Céim 13 – Mé féin

Céim 19 – Feithidí

Ar fáil i ngach céim:

Amharc ar theidil na scéalta / na ndánta. srl. atá sna cnuasaigh i ngach céim anseo le feiceáil an réimse stíl scríbhneoireachta agus ábhar léitheoireachta atá iontu.

• Cnuasach amháin ina bhfuil dán agus a dó nó a trí de scéalta.

• Leabhar/leabhair ina bhfuil dráma, oideas, eolas.

• Leabhar/leabhair ina bhfuil scéal nó athinsint.

• Leabhair mhóra, ceann i ngach céim ó 5 go 15 (10 ar fad).


Áiseanna le híoslódáil

Leathanaigh Threoracha don Mhúinteoirgheobhaidh tú anseo moltaí ar an dóigh le ceacht phraiticiúil a bhunú ar an leabhar agus ar an dóigh leis na leabhair a úsáid i nGaeilge. Ar fáil le híoslódáil ag na naisc thíos:

Céimeanna 1 – 5   Céimeanna 6 – 10   Céimeanna 11 – 15   Céimeanna 16 – 20


Leathanaigh Thacaíochta – pacáiste curtha le chéile ag múinteoirí. Tá siad céimnithe ó thaobh theagasc na Gaeilge de agus tá plean cuimsitheach mar chuid den phacáiste seo. Ar fáil le híoslódáil ag na naisc thíos:

Céimeanna 1 – 5   Céimeanna 6 – 10   Céimeanna 11 – 15   Céimeanna 16 – 20


Leathanaigh Bhreise don Dalta. Ar fáil le híoslódáil ag na naisc thíos:

Céimeanna 1 – 5   Céimeanna 6 – 10   Céimeanna 11 – 15   Céimeanna 16 – 20

 

£300.00

Conas ceannach

Cuidiú uait?

An bhfuil ceist agat faoi áis? Cuir scairt orainn ag an uimhir thíos.

 

Nó ar mhaith leat ordú a chur isteach ar ríomhphost? Déan teagmháil linn ag an seoladh thíos.

Tuilleadh áiseanna

Matamaitic Bhunscoile Collins 4 – Leabhar dalta 1

Téacsleabhar an dalta 1 do Mhatamaitic Bunscoile Collins, cuid a...

Matamaitic Bhunscoile Collins 1 – Leabhar Gníomhaíochta Tomhas Cruth agus Spás

Leabhar saothair faoi Thomhas, Cruth agus Spás do leibhéal R2...

An Cat Ciotach

An leor 9 mbeatha don Chat Chiotach?