Aimsigh é!

Céim ar Chéim

Céim ar Chéim

Scéim leathan don léitheoireacht chomhpháirteach. Úsáidtear le grúpa é. Is trí réimse de chineálacha léitheoireachta agus leabhair dhaite tharraingteacha a spreagtar páistí le léamh leis an scéim seo.

Cuimsíonn an scéim réimse de sheánraí agus cineálacha scríbhneoireachta, idir ficsean agus neamhfhicsean.

Is scéim í seo atá dírithe ar Eochairchéim 1 (aois 6-8) agus féidearthachtaí ann lena húsáid sa Bhonnchéim (aois 4-6) agus in Eochairchéim 2 (aois 8-11).

Tá 20 céim ann ar fad agus 5 leabhar i ngach céim. Tá dath agus uimhir na céime ar chlúdach cúil gach leabhair.

Tá réimse de chineálacha léitheoireachta i ngach céim: scéalta, dánta, treoracha, oidis, drámaí, leabhair neamhfhicsin. Tá téama a ritheann trí gach céim, m.sh.

Céim 7 – Ainmhithe agus peataí

Céim 13 – Mé féin

Céim 19 – Feithidí

 

Ar fáil i ngach céim:

Amharc ar theidil na scéalta / na ndánta. srl. atá sna cnuasaigh i ngach céim anseo le feiceáil an réimse stíl scríbhneoireachta agus ábhar léitheoireachta atá iontu.

• Cnuasach amháin ina bhfuil dán agus a dó nó a trí de scéalta.

• Leabhar/leabhair ina bhfuil dráma, oideas, eolas.

• Leabhar/leabhair ina bhfuil scéal nó athinsint.

• Leabhair mhóra, ceann i ngach céim ó 5 go 15 (10 ar fad).

 

• Leathanaigh Threoracha i nGaeilge don mhúinteoir, ina bhfuil moltaí ar an dóigh le ceacht phraiticiúil a bhunú ar an leabhar agus ar an dóigh leis na leabhair a úsáid i nGaeilge. Ar fáil le híoslódáil ag na naisc thíos:

Céimeanna 1 – 5   Céimeanna 6 – 10   Céimeanna 11 – 15   Céimeanna 16 – 20

• Leathanaigh Thacaíochta, pacáiste curtha le chéile ag múinteoirí. Tá siad céimnithe ó thaobh theagasc na Gaeilge de agus tá plean cuimsitheach mar chuid den phacáiste seo. Ar fáil le híoslódáil ag na naisc thíos:

Céimeanna 1 – 5   Céimeanna 6 – 10   Céimeanna 11 – 15   Céimeanna 16 – 20

• Leathanaigh Breise an Dalta. Ar fáil le híoslódáil ag na naisc thíos:

Céimeanna 1 – 5   Céimeanna 6 – 10   Céimeanna 11 – 15   Céimeanna 16 – 20

 

£2.50

Conas ceannach

Cuidiú uait?

An bhfuil ceist agat faoi áis? Cuir scairt orainn ag an uimhir thíos.

 

Nó ar mhaith leat ordú a chur isteach ar ríomhphost? Déan teagmháil linn ag an seoladh thíos.

Tuilleadh áiseanna

Cluichí Teanga Leibhéal 2

An dara sraith de chluichí teanga atá bunaithe ar an...

Cara sa Choill

Tá Peilí agus Airne leo féin i ndomhan thar a...