Aimsigh é!

Scéalta Traidisiúnta

Is é atá i gceist leis na trí leabhar seo ná athinsint ar thrí cinn de mhórscéalta traidisiúnta na hÉireann, mar atá, 


D’fhóirfeadh na scéalta seo do na léitheoirí is cumasaí ag barr na bunscoile / bun na hiar-bhunscoile. Is i nGaeilge Uladh atá na scéalta scríofa agus tá rian an chanúnachais níos suntasaí iontu ná mar a bheadh i leabhair eile dár gcuid, agus muid ag iarraidh bheith níos dílse don traidisiún béil.

Tá taifeadadh fuaime déanta ar na scéalta ag cainteoirí dúchais as Dún na nGall agus is féidir éisteacht leo ag na naisc seo a leanas…

Ár n-áiseanna

Déan teagmháil

Má tá cuidiú uait le hordú, nó le hordú nua, beidh áthas orainn cuidiú leat.